anglicky   English version

Kalová šoupátka

JEDNOSTRANNĚ TĚSNÍCÍ

 

           

Jednosměrné uzavírací ústrojí kanálových výpustí kruhového profilu, a to jak pro čistou, tak i pro znečištěnou vodu. Je určeno pro montáž do vodorovných kanálových výpustí s ovládáním nahoře.

Montáž, materiálové provedení


kalove-soupatko (11K) Litinový rám se upevní kotevními šrouby do stěny jímky. Uzavírací deska, vedená v rámu, je přitlačována tlakem pracovní kapaliny. Ovládání šoupátek se provádí, bez ohledu na hloubku pod hladinou, hydrantovým klíčem přes zvedací mechanismus či ručním kolem na stojanu. Jednostranný tlak musí působit ve směru šipky (ve vodorovném směru). Při instalaci musí být šoupátko umístěno do svislé polohy - zabrání se tak nebezpečí vzpříčení desky. Řádně usazený rám se zabetonuje.

šoupátko
rám a uzavírací deska .......................... litina 42 24 20
těsnící plochy rámu .............................. slitina těžkých kovů ČSN 42 31 22
těsnící plochy víka ................................ opracovaná litina 42 24 20
maximální povolený pracovní přetlak ... 0,15 MPa

stojan
těleso, skříň pohonu, šnekové kolo ........ litina 42 24 20
zvedací tyč, vřeteno se šnekem ............. uhlíková ocel 11 523
vřetenová matice .................................... bronz CuAl 9 Mn 2 ČSN 42 31 44
axiální ložisko ......................................... 51'111 N ČSN 02 47 30
kotevní šrouby ........................................ uhlíková ocel 11 523

soupatko_dn200-1200 - výkres v pdf

Dodávaná šoupátka, objednávání

Dodáváme šoupátka o průměru od 100 do 1200mm.
Typ pohonu závisí na podmínkách umístění šoupátka v terénu; doporučíme po dohodě se zákazníkem.
V objednávce prosíme o uvedení i těchto nutných údajů:
jmenovitý tlak, jmenovitá světlost, vzdálenost osy šoupátka od podlahy "H", výška hladiny od osy šoupátka (v případě nejasností rádi poradíme).

Dodací lhůta

Dodací lhůty asi jeden měsíc. Na přání zákazníka dodáváme osvědčení.