Stavidla a zvedací mechanismy

Vodní stavidla a kalová šoupátka

Zvedací mechanismy jsou určeny pro ovládání stavidel různých rozměrů, vystavených i vysokému zatížení.

Různé varianty upravení mechanismů podle konstrukce zatížení stavidla a specifických podmínek vodního díla. Ovládání ruční nebo elektromnotorem, který podle vašeho přání dodáme. U V-245 a V-295 lze v případě použití mechanismů na stavidle s uchycením v jednom bodu využít jen jeden stojan s upraveným převodem.

Nabízíme také rámy stavidel, obslužné lávky s dřevěnými či ocelovými rošty, dubové stavidlové desky do síly 150mm; ocelové stavidlové desky příhradové konstrukce, případně podle vámi dodané dokumentace i jiných konstrukčních řešení. Vyrábíme i jemné nebo hrubé česle podle přání zákazníka.

Provedeme výpočty a návrhy konstrukčních řešení stavidel na základě vámi dodaných údajů: výška stavidlové desky, šířka stavidlového rámu, maximální hladina vody (stoletá voda), směr vodního toku k obslužné lávce, výška pobřežních stěn, maximální hladina při které se bude se stavidlem manipulovat, výška ode dna po obslužnou lávku. V případě nejasností se na nás obraťte – rádi poradíme nebo měření provedeme sami.

U V-216 dále:

Ložiska

Vymezovací rolny

Staufferova maznice

Mazání – Mazací tuk LV 2-3

Upevňovací konzoly – Litina 42 24 20

Ochrana proti korozi provedena základní barvou S 2000

Klasické uspořádání:

Stojany                    litina 42 24 20

Zvedací hřídele      uhlíková ocel 11 523

Cévová kola            litina 42 24 20

Šneková kola          litina 42 24 20

Šnekové hřídele     uhlíková ocel 11 523

Šneky

Typ               Zvedací síla

V-245            do 1 500 kg

V-295            do 2 500 kg

V-216            do 5 000 kg

Dodací lhůty 2 – 3 měsíce.

FOTKY Z PRAXE

kalová šoupátka

Jednostranně těsnící

Jednosměrné uzavírací ústrojí kanálových výpustí kruhového profilu, a to jak pro čistou, tak i pro znečištěnou vodu. Je určeno pro montáž do vodorovných kanálových výpustí s ovládáním nahoře.

Montáž, materiálové provedení

Litinový rám se upevní kotevními šrouby do stěny jímky. Uzavírací deska, vedená v rámu, je přitlačována tlakem pracovní kapaliny. Ovládání šoupátek se provádí, bez ohledu na hloubku pod hladinou, hydrantovým klíčem přes zvedací mechanismus či ručním kolem na stojanu. Jednostranný tlak musí působit ve směru šipky (ve vodorovném směru). Při instalaci musí být šoupátko umístěno do svislé polohy – zabrání se tak nebezpečí vzpříčení desky. Řádně usazený rám se zabetonuje.

Šoupátko

Rám a uzavírací deska …………………….. litina 42 24 20
Těsnící plochy rámu ………………………… slitina těžkých kovů ČSN 42 31 22
Těsnící plochy víka ………………………….. opracovaná litina 42 24 20
Maximální povolený pracovní přetlak … 0,15 MPa

Stojan

Těleso, skříň pohonu, šnekové kolo …….. litina 42 24 20
Zvedací tyč, vřeteno se šnekem …………. uhlíková ocel 11 523
Vřetenová matice ……………………………… bronz CuAl 9 Mn 2 ČSN 42 31 44
Axiální ložisko ………………………………….. 51’111 N ČSN 02 47 30
Kotevní šrouby …………………………………. uhlíková ocel 11 523

Dodávaná šoupátka, objednávání

Dodáváme šoupátka o průměru od 100 do 1200mm.
Typ pohonu závisí na podmínkách umístění šoupátka v terénu; doporučíme po dohodě se zákazníkem.
V objednávce prosíme o uvedení i těchto nutných údajů:
jmenovitý tlak, jmenovitá světlost, vzdálenost osy šoupátka od podlahy „H“, výška hladiny od osy šoupátka (v případě nejasností rádi poradíme).

Dodací lhůta

Dodací lhůty asi jeden měsíc. Na přání zákazníka dodáváme osvědčení

kONTAKTNÍ FORMULÁŘ